משרד האוצר

פרויקט תוספת מיזוג אויר לבניין "חי" ופעיל

תאור המתקן

 בנין משרדים קיים בן 8 קומות.

הבנין ממוזג ומחומם ע"י יחידות מפוח נחשון ויחידות טיפול באויר אשר מותקנות במשרדים ובמסדרונות.  

למעט קומה 8, כל היחידות בעלות 2 סוללות, האחת למים קרים והשניה למים חמים (4 PIPE  SYSTEM).

בקומה 8 בלבד, יהיה ניתן לקבל בכל החדרים של קומה זאת או חימום או קירור בהתאם לעונה קיץ או חורף.

בשאר הקומות ניתן לקבל בכל חדר קירור או חימום בהתאם לרצוי. במידה ומרכז האנרגיה וחדר ההסקה מספקים מים קרים וחמים.

הבנין מאוורר ע"י מפוחים היונקים אויר משרותים, ופולטים את האויר בגג.

בכל המשרדים שהותקנו בהם יחידות מפוח נחשון, קימת אספקה של אויר צח מטופל אשר מסופקת לחלל החדר או לאויר החוזר של היחידה.

למסדרונות מסופק אויר צח מטופל ע"י יטאו"ת אויר צח.

בגג מותקנות 4 יח' קרור מים, כאשר 3 מהם לקרור בלבד. האחת הישנה מתפקדת כמשאבת חם ומסוגלת לספק מים קרים בקיץ ומים חמים בחורף.

יחידה זאת מספקת מים חמים בחורף ליחידות מפוח נחשון של קומה 8.

לכל יחידה קירור משאבה היונקת ממחלק המים "חזרה" ודוחפת לצ'ילר, ומשם למחלק מים "אספקה".

בחדר הסקה, 3 יח' תנורי הסקה מתוצרת דה ציטריך, לתפוקה 150,000 קקל"ש כ"א. מערכת זאת מספקת מים חמים למערכת מיזוג האויר דרך מחליפי חם בחדר ההסקה.

המים החמים במעגל המשני של מערכת המיזוג, מסוחררים ליחידות מפוח נחשון ויטאו"ת בעזרת משאבה שנמצאת בחדר ההסקה.

תיאור הפרוייקט

בפרוייקט זה התקנת יחידות מפוח נחשון, ארבע צינורות ויחידות טיפול באוויר צח. כמו כן, בוצעה התקנת צ'ילר 300 טון קירור על גג המבנה.

הצ'ילר שהותקן הינו צ'ילר נוסף לצ'ילרים שכבר היו על הגג. צ'ילרים אלה מונחים על גבי קורות פלדה הנשענות על עמודי הבניין. לאחר שהתקבלו תלונות מאחראי המבנה על כך שמערכת הקירור מעבירה רעידות למבנה , היה אייל גנסין הראשון לזהות שמערכת משאבות מיי הצ'ילרים הקיימת תוכננה ובוצעה באופן לקוי כך שהמשאבות מעבירות תדר רעידה שמתגבר עקב היותה מותקנת על קונסטרוקציית הפלדה המשמשת כמייתר גיטרה להעברת הרעד למבנה. דבר זה היה עלול לגרום לסדקים במבנה , סדקים בצנרת ונזק למשאבות. כמהנדס מכונות בוגר הטכניון, אשר הקנה לו את הידע ב "תורת הרטט", תכנן אייל גנסין, קונסטרוקציית מתכת עם מסה ראויה וקפיצים מתאימים כך שלאחר ביצוע השינויים הנדרשים עפ"י התכנון החדש , פסקו הרעידות שעברו למבנה ונמנע הנזק.