התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית הינו תהליך מקיף ויסודי שמטרתו חסכון באנרגיה מבוזבזת והפחתת ההוצאה הכספית הנובעת מבזבוז זה. התהליך כולל ניטור ומדידת רמת צריכת האנרגיה בכלל המערכות הרלוונטיות בארגון, המפעל או המבנה הספציפי וביצוע שינויים ופעולות מומלצות אחרות כנגזרת של תוצאות הסקר ובהלימה והתאמה לצרכים הספציפיים של הלקוח.

שלב א – ביצוע סקר אנרגיה. מתבצעת בדיקה של צרכי האנרגיה של תהליך, מבנה, מפעל או ארגון. בשלב זה, נלקחים בחשבון כל הגורמים המשפיעים על צריכת האנרגיה כגון, מיקום המבנה, סוג המבנה ,תאורה נדרשת, מיזוג אוויר , קירור , דפוס התנהלות עובדים, תהליך ייצור וכדומה.

שלב ב  הפעלת אמצעי ניטור ובקרה בנקודות ובמערכות שונות, בהן קיימת פעילות צריכת ו/או הפקת אנרגיה בפועל, למשך תקופת זמן מוגדרת, לשם קבלת תמונת מצב של מאפייני צריכת האנרגיה הספציפיים והייחודיים במקום.

שלב ג – ניתוח המידע שהתקבל משלבים קודמים והכנת תוכנית עבודה מפורטת לביצוע השינויים הנדרשים לשם חסכון באנרגיה. בשלב זה מכינים תכנית עבודה, הכוללת את שלבי הביצוע הנדרשים. תוכנית העבודה מורכבת משלבי הביצוע  הקלים והפשוטים ליישום ועד לשינויים המורכבים יותר :
• שינויים  בדפוסי פעולה של מערכות קיימות – שינויים פשוטים יחסית לביצוע.
• בחינת הוספה של אביזרי פיקוד ובקרה למערכות קיימות, על מנת לייעל את צריכת האנרגיה של מערכות אלה.
• בחינת הצורך והיעילות שבהחלפת מערכות קיימות, במערכות יעילות אנרגטית. לעיתים,  פתרון זה, יהיה הפשוט, היעיל והחסכוני ביותר לאורך זמן ולפיכך, אנו בוחנים ולעיתים גם ממליצים, כבר בתחילתו של התהליך, לשקול פתרון זה, במקום לבצע שלבי ביניים או התפשרויות לטווח הקצר.

שלב ד –  התקנה והפעלת מערכת בקרה והתראה לצריכת האנרגיה במתקן, לשם ניטור רציף ושמירה על החיסכון האנרגטי והכספי שהושג לאורך זמן.