בקרת שרות מערכות מיזוג אויר

האם מערכות מיזוג האוויר שלכם מתוחזקות כנדרש? האם ידוע לכם שבדיקה תקופתית בעלות נמוכה יכולה לחסוך לכם הוצאות ניכרות בעלויות האנרגיה?האם מערכות מיזוג האוויר שלכם מתוחזקות כנדרש? האם ידוע לכם שבדיקה תקופתית בעלות נמוכה יכולה לחסוך לכם הוצאות ניכרות בעלויות האנרגיה ויכולה למנוע נזק עתידי לציוד?

האם ידוע לכם על הצורך בבדיקה תקופתית של מערכות מיזוג האוויר לשם מניעת מחלות וריחות העלולים להיגרם מתחזוקה לקויה של מערכות אלה?

בעת תקלה בציוד האם משוכנעים אתם שלקבלן התחזוקה הידע הנדרש בכדי למצוא את הסיבות לתקלה ואת הנדרש לתיקון?

קל להגיד שצריך להחליף מדחס או מנוע, אבל האם באמת זה נדרש?

ומעת שהגעתם למסקנה כי נדרש לבצע החלפת ציוד או תיקון, האם יודעים אתם לבחור מבין הצעות המחיר את הקבלן הטוב יותר לביצוע העבודה?


לנסקור הנדסה, בניהולו של אייל גנסין, ידע הנדסי וניסיון של למעלה מעשרים שנה בהקמה של מערכות מיזוג אוויר מכל הסוגים ותחזוקה של מערכות אלה. אנו מבצעים דוח בדיקה ראשוני לבדיקת מצב מערכות מיזוג האוויר והמלצות לביצוע תיקון ליקויים ושיפור תחזוקה. עלות הבדיקה תלויה בגודל המתקן, סוג המתקן ורמת הבדיקה הנדרשת.

לאחר ביצוע הדוח הראשוני באפשרותכם לקבל, בעלות נמוכה, פיקוח חודשי ויעוץ הנדסי בלתי תלוי לטיפול ולתחזוקה של מערכות מיזוג האוויר שלכם.