מיזוג חדרי מחשב ושרתים

אנו מתמחים בעיקר במזגנים מתוצרת EMERSON LIEBERT HIROSS ולנסקור הנדסה חלפים למזגנים אלה.

לנסקור הנדסה בניהולו של אייל גנסין ידע רב וניסיון של למעלה מעשר שנים בתכנון  אספקה התקנה ותחזוקה של מזגנים לחדרי מחשב ושרתים.


אנו מתמחים בעיקר במזגנים מתוצרת אמרסון, ליברט והירוס ולנסקור הנדסה חלפים למזגנים אלה.

קירור חדרי מחשב מהווה הוצאה נכבדת בעלות ההקמה והאחזקה של חדרי מחשב. תכנון לקוי של מיזוג חדר מחשב, עלול לגרום לכך שעלויות צריכת החשמל והתחזוקה יהיו נכבדות ועלויות תחזוקת ציוד המחשב עלולות להיות גבוהות גם כן, עקב צריכת חשמל גבוהה והחלפה תכופה של ציוד אלקטרוני.

תכנון מיזוג חדר מחשב משפיע על גודלו של חדר המחשב, על כמות מסדי המחשב שניתן להציב בחדר ועל היכולת העתידית של החדר להכיל ציוד מחשב נוסף.

אפשר לומר שברוב המקרים כמות הקירור הניתן לספק לחלל חדר מחשב, או יותר נכון לומר, סילוק החום האפשרי מחלל חדר המחשב, ייקבע את כמות הציוד הניתן להכניס לתוכו.


במהלך השנים עוצמת המחשוב של יחידת כרטיס אלקטרוני, גדלה בקצבים גבוהים, איתה גדלה צריכת החשמל וכמות החום אותה יש לסלק, לצורך פעולה תקינה של הכרטיס. כך שכיום, לכל מטר מרובע של ציוד מחשבים בחדר מחשב, נדרשות כמויות קירור גבוהות בהרבה מבעבר, כך שלצרכי תכנון, נדרש לקחת בחשבון ציוד עתידי, אשר ידרוש סילוק חום רב יותר במשך הזמן. וכל זאת כאשר חוקי התרמודינמיקה הבסיסים לא השתנו, כך שהיכולת לקבל תפוקת קירור גדולה יותר ממערכות מיזוג בגודל מסוים, הינה מוגבלת.

להלן תחום הטמפרטורות והלחות היחסית המומלץ לאוויר המסופק לציוד האלקטרוני בחדר המחשב על-פי  ASHRAE:

    טמפרטורה נמוכה ביותר: 18C 64.4F

    טמפרטורה גבוהה ביותר: 27C  80.6F

    לחות יחסית נמוכה ביותר: 40%

    לחות יחסית גבוהה ביותר: 60%

עבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה והלחות המומלצים עלולה לגרום לנזק לציוד האלקטרוני ועלולה להשפיע על האחריות של יצרן ציוד המחשבים לציוד. במיוחד אם חורגים מתנאים אלו לאורך זמן.


אוויר שסופק בטמפרטורה נמוכה יותר מהמומלצת, עלול לגרום להתעבות לחות במידה ואוויר לח ייפגע בחלקים הקרים, צריכת חשמל לקירור לטמפרטורות נמוכות, וסכנה של קפיאה בסוללות קירור ביחידות להתפשטות ישירה.

אוויר שיסופק בטמפרטורה גבוהה יותר מהמומלצת, עלול לגרום להתחממות חלקי ציוד אלקטרוני ולנזק.

אוויר שיסופק בלחות יחסית נמוכה יותר מהמומלצת עלול לגרום למצב בו קיימת סבירות גבוהה יותר של הופעה של חשמל סטטי העלול לגרום נזק לציוד האלקטרוני. אוויר שיסופק בלחות יחסית גבוהה יותר מהמומלצת עלול לגרום ללחות בציוד האלקטרוני ולנזק בציוד זה. לפיכך בקרת טמפרטורה ולחות חיוניים ביותר לאוויר המסופק לציוד האלקטרוני בחדר המחשב.

ניתן לומר בוודאות שככל שמשקיעים בתכנון נכון של מיזוג האוויר לחדר מחשב ובציוד איכותי וייעודי למטרה זו, ניתן לחסוך כספים בהוצאות האנרגיה לחדר מחשב, הוצאות תפעול ותחזוקה ותחלופה של הציוד האלקטרוני אשר יאריך ימים כאשר תנאי הסביבה מתאימים ובתוך הגבולות שהוגדרו.