כנסת ישראל

פרויקט מורכב כאשר בחדרי יחידות מיזוג אוויר בכנסת פורקו יחידות טיפול באוויר ישנות והוכנסו במקומם יחידות טיפול באוויר חדשות וברוב המקרים גדולות יותר דבר שהצריך הכנסת היחידות בחלקים תוך התאמת היחידות הגדולות למערכות הקיימות. כל הנ"ל בבניין "חיי" תוך הפרעה מינימאלית לשגרת הכנסת.