בנק ישראל

מרכז אנרגיה ויחידות טיפול באוויר

בפרויקט זה בוצעה עבודה  לתוספת צ'ילר עם מחליף חם SHELL AND TUBE  ובוצעה עבודה להפעלת מערכת ניקוי אוטומטית של BALL TECHNIC למחליף חם זה. כמו כן בוצעה החלפה של מגדל קירור על גג המבנה. בתוך המבנה הופעלה יחידת טיפול באוויר לחלל המרכזי, הכוללת תעלות פח עגולות מנירוסטה. בנוסף הותקנה מערכת צ'ילר עצמאית לחדר הכשר ויחידות טיפול באוויר.