בית שמואל

מבנה בעל ארכיטקטורה ייחודית ונוף נפלא המשמש כמרכז קונגרסים וחדרי אירוח וכולל כיתות לימוד אולם ארועים וחלל תאטרון.

הבנין ממוזג ומחומם ע"י יח' מפוח נחשון, ויחידות טיפול באויר אשר מותקנים בחדרי אירוח, משרדים, כיתות, וחדרי מכונות.

למעט אולם הארועים והתאטרון, שיטת המיזוג היא קרור/חימום מים במערכת 2 צנורות (2 PIPE SYSTEM) המובילים מים קרים בקיץ ומים חמים בחורף ליחידות טיפול באויר ומפוחי נחשון.

באולם האירועים ובתאטרון – יח' טיפול באויר בעלות 2 סוללות האחת לקרור והשניה לחימום (מערכת 4 צנורות 4 PIPE SYSTEM) ומסוגלות לספק בקיץ ובחורף חימום וקרור עפ"י הרצוי.

מספר מזגנים מפוצלים הותקנו במספר מקומות הדורשים קרור ללא קשר לעונה ולזמן הפעלת המערכת המרכזית כגון: חדר מעלית, חדר אשפה, חדר הגברה, חדר בקרה, חדר תקשורת.

הבנין מאוורר ע"י מפוחים היונקים אויר משרותים וממנדפים במטבח.

החניון מאוורר ע"י מפוח המופעל ע"י מערכת גלאי CO ובקרת CO.

לאתר: www.beitshmuel.co.il/he-il